MU Sinh Mệnh | TEST: 07/07 - OPEN: 09/07

BẢNG CÚ PHÁP SMS

- Để sử dụng được những tính năng dưới đây thì bạn cần phải cập nhật và xác nhận số điện thoại vào tài khoản của bạn.

- Cú pháp nhắn tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng theo dõi trang này để tránh bị sai cú pháp.

- BQT không chịu trách nhiệm nếu bạn nhắn tin sai cú pháp dưới đây vì khi nhắn sai cú pháp bạn vẫn bị mất tiền trong tài khoản điện thoại.

* Dưới đây là một số cú pháp để quản lý tài khoản:


STT CÚ PHÁP GỬI ĐẾN MÔ TẢ PHÍ SMS
1 ON MSM DK 8285 Đăng ký tài khoản nhanh bằng tin nhắn. 2.000đ
2 ON MSM XN 8285 Xác nhận số điện thoại sau khi cập nhật số điện thoại vào tài khoản. 2.000đ
3 ON MSM MSAT 8285 Lấy mã số an toàn để đổi Email 2.000đ
4 ON MSM MK1 8285 Lấy mật khẩu cấp 1 2.000đ
5 ON MSM MK2 8285 Lấy mật khẩu cấp 2 2.000đ
6 ON MSM KHOATK 8285 Khóa tài khoản khẩn cấp 2.000đ
7 ON MSM MOKHOATK 8285 Mở khóa tài khoản 2.000đ
8 ON MSM 7ID 8285 Lấy 7 số ID 2.000đ
9 ON MSM TLBM 8285 Lấy câu trả lời bí mật 2.000đ
10 ON MSM KHOADO 8285 Khóa toàn đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
11 ON MSM MOKHOADO 8285 Mở khóa đồ của tất cả các nhân vật 2.000đ
12 ON MSM KHOAGD 8285 Khóa chức năng giao dịch trong game của tài khoản 2.000đ
13 ON MSM MOKHOAGD 8285 Mở khóa chức năng giao dịch trong game 2.000đ
14 ON MSM DOISO SỐĐTMỚI 8285 Đổi số điện thoại quản lý tài khoản 2.000đ
15 ON MSM ODP 8285 Lấy mã này để Sử dụng trong tính Năng Mở khóa Bảo Hiểm Item 2.000đ
16 ON MSM CRE TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 2, 4, 6 Cre/Vzen vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
17 ON MSM NAP TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 1600, 3200, 5000 VND vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
18 ON MSM ZEN TK_GAME 8585
8685
8785
Nhận tương ứng 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ ZEN vào ngân hàng của TK_GAME 5.000đ
10.000đ
15.000đ
19 ON MSM HUY 8285 Hủy số điện thoại quản lý tài khoản. 2.000đ
20 ON MSM CODE TANTHU 8285 Nhận ngay 1 GiftCode dành cho Tân Thủ 2.000đ
21 ON MSM CODE ZEN 8285 Nhận ngay 1 GiftCode 1 tỷ Zen vào Ngân Hàng 2.000đ
22 ON MSM CODE RS 8285 Nhận ngay 1 GiftCode 50 lần Reset 2.000đ
23 ON MSM CODE JW 8285 Nhận ngay 1 GiftCode Ngọc 2.000đ

- Chú ý: Để phòng tránh các trường hợp Lừa đảo, Ăn cắp đồ, BQT khuyên bạn nên làm những điều sau
  • Bạn phải cập nhật SĐT Quản lý, Nên đổi 7 số ID, Nên đặt Pass 1, 2 thật khó để tránh dò Pass
  • Sử dụng chức năng khóa đồ nhân vật, Chắc chắn hơn bạn dùng SDT Quản lý để Khóa tạm tài khoản Sau khi chơi
  • Sử dụng Antivirus để đảm bảo không bị Ăn cắp thông tin, Tải Kaspersky tại đây